DDO login page

Order form

För kunder som inte vill arbeta med programvaran DDO har vi ett alternativ: beställningsformulär (i pdf format) där du kan rita för hand din kundanpassade arbetsbänk. Formulärets vänstra sida innehåller uppgifter som är nödvändiga att fylla i för en riktig framställning av prisuppgift och produktion. Beställningen kan du faxa eller skicka genom e-mail (scan) till oss enligt kontaktuppgifterna på formulärets nedre del.

Order form (PDF, 50 kB)

Order systemet Desk Draw Order

Order systemet DESK-FORM Desk Draw Order hjälper till med ritning av bänkskivor inklusive prisuppgift. Du kan spara skapade project för senare justeringar eller sända ritningen till oss för tillverkning. Du kan söka status för existerande ordrar, godkänna ordrar, starta produktion, eller fakturering.

Lägg upp ett konto i ordersystemet

För att fa kunna arbeta i användargränssnitt krävs atkomst till ordersystem DESK-FORM AB (användarnamn och lösenord).

För en bättre programfunktion behövs att ha dator som uppfyller följande systemkrav:

  • Internetatkomst
  • Procesor Pentium IV eller senare
  • OS-minne 512 MB, 300 MB tillgängligt diskutrymme eller mer
  • OS-Windows XP SP2 / Vista
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 eller senare
  • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
  • Windows Installer 3.0 version
  • Microsoft .NET Framework 4.0 (ladda ner)
  • Installerad skrivare (lokala- eller nätskrivare)

Installera Desk Draw Order

Hämta installationsprogrammet och installera Desk Draw Order till din dator. Du kör sedan från Start/Program/aec-creative/DESK-FORM Desk Draw Order

Starta Desk Draw Order

Desk Draw Order Du kan också köra direkt från en webbsida. Kräver Microsoft Internet Explorer (alt. far användas annan webbläsare med ClickOnce-applikationsstöd).