Sink 245 A Square 450x400 Avonite bottom PG1


245 1 2 0 spodni
Eshop

Předností akrylátových dřezů je shodný barevný odstín s kuchyňskou pracovní deskou. Dřez je vždy s nerezovým dnem kvůli vyšší odolnosti.

Při vystavení vysokým teplotám (nad 60°C) může dojít k prasknutí dřezu – v tomto případě nevhodného užívání se nejedná o defekt výrobku. Při vylévání horké vody do dřezu je nutno pustit současně studenou vodu, aby nedošlo k překročení teplotního limitu.