Samtycke till behandling av personuppgifter – I samband med affärskommunikation.1. Du godkänner att DESK - FORM a.s. med adress i Osada Dukla 238, postnummer 41501, Újezdeček, med registrering vid den regionala domstolen i Usti nad Labem, avdelning B, Arkiv 1481, med registreringsnummer 25467018 med hänvisning till innehållet i lag nr. 101/2000 sb?, om skydd av personuppgifter att vi behandlar din personliga information såsom:

a. Förnamn och efternamn;
b. E-postadress
c. Kontakt telefon;
d. Företagsnamn.

2. Bearbetning av namn, e-postadress och telefonnummer samt eventuellt företagsnamn görs för att lagras i vår kunddatabas så att vi kan skicka er kommersiella meddelanden via E-mail så att ni har tillgång till den senaste informationen samt erbjudanden kring vårt sortiment men även inspirerande och kreativa idéer samt lösningar med våra produkter.

3. Du accepterar att vi får lagra och bearbeta den lagrade informationen under en tidsperiod av 3 kalender år såvida du själv inte förlänger denna period.

4. Behandling av personuppgifter utförs genom företaget DESK – FORM., men lagring samt bearbetning av personuppgifterna kan också ske hos följande samarbetspartners.

a. Programleverantör för att skicka bulk e-postmeddelanden;
b. Microsoft Office Software Provider;
c. Men även eventuella andra leverantörer av mjukvaror, tjänster och applikationer för bearbetning av data som för närvarande inte används av företaget.

5. Ni kan närsomhelst återkalla Ert samtycke för behandling av personuppgifter. Konsekvensen av ett återkallande resulterar i att de angivna personuppgifterna raderas från vår databas.

6. Observera att enligt personuppgiftslagen har du rätt att:

• Be om information angående hur vi behandlar din personliga data,
• begära förtydligande om behandling av dina personuppgifter,
• begära tillgång till dina personliga uppgifter samt och möjlighet att uppdatera eller rätta till felaktigheter.
• begära radering av era personuppgifter,
• Vid tvivel om att personuppgifterna används och bearbetas enligt överenskommelse eller lagstiftning så ber vin er att kontakta DESK-FORM eller berörd myndighet.